การออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างอาคารเบื้องต้น (พิมพ์ครั้งที่ 7)

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: รศ. นาวาโท ไตรวัฒน์ วิรยศิริ สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,อ. สุริยน ศิริธรรมปิติ
รหัสแท่ง: 9789740322276
ISBN: 978-974-03-2227-6
จำนวนหน้า: 212 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 7
ปีพิมพ์: 2558
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: แปดหน้ายก
ราคาปก: 200 บาท
รหัสสพจ.: 1380/ุ7
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือการออกแบบและเขียนแบบก่อสร้างอาคารเบื้องต้น อธิบายหลักการ ทฤษฎีการออกแบบโครงสร้างต่าง ๆ แต่ละโปรแกรมเพื่อให้แนวทางและความเข้าใจชัดเจนแก่นิสิตนักศึกษาสถาบันต่าง ๆ ที่มีการเรียนการสอนในเนื้อหาวิชานี้ อาทิ การจัดวางช่วงเสา การจัดวางผังฐานราก เสาเข็ม โครงสร้างพื้นไม้ ผนังก่ออิฐ ผนังฉาบปูนตกแต่ง ประตูและหน้าต่างไม้ รูปลักษณะหลังคาแบบต่าง ๆ โครงสร้างหลังค่าแบบต่าง ๆ บันไดและฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้าอาคารขนาดเล็ก ห้องน้ำ ห้องส้วม และระบบสุขาภิบาลอาคารขนาดเล็ก สารบัญแบบและรายการประกอบแบบ

สารบัญ

การจัดวางช่วงเสา, การจัดวางผังฐานราก, เสาเข็ม, โครงสร้างพื้นไม้, ผนังก่ออิฐ, ผนังฉาบปูนตกแต่ง, ประตูและหน้าต่างไม้, รูปลักษณะหลังคาแบบต่าง ๆ, โครงสร้างหลังค่าแบบต่าง ๆ, บันไดและฝ้าเพดาน, ระบบไฟฟ้าอาคารขนาดเล็ก, ห้องน้ำ, ห้องส้วม และระบบสุขาภิบาลอาคารขนาดเล็ก, สารบัญแบบและรายการประกอบแบบ

กลุ่มเป้าหมาย

เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป


Share on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ในเรื่องการออกแบบเขียนแบบอาคารขนาดเล็กที่ก่อสร้างด้วยโครงสร้างไม้เป็นหลัก โดยลำดับการเรียนรู้องค์ประกอบต่าง ๆ ของอาคารตามลำดับขั้นตอนในการก่อสร้าง ประกอบด้วยผังบ้านตัวอย่างให้เข้าใจภาพรวมและแบบขยายรายละเอียดให้เข้าใจเทคนิคการก่อสร้างเพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดระบบความคิดในการออกแบบเขียนแบบสำหรับผู้ที่ประสงค์จะประกอบวิชาชีพสถาปนิกและสาขาเกี่ยวเนื่องในอนาคต

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
ลำดับการเรียนรู้องค์ประกอบต่าง ๆ ของอาคารตามลำดับขั้นตอนในการก่อสร้าง ประกอบด้วยผังบ้านตัวอย่างให้เข้าใจภาพรวมและแบบขยายรายละเอียดให้เข้าใจเทคนิคการก่อสร้างเพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดระบบความคิดในการออกแบบเขียนแบบสำหรับผู้ที่ประสงค์จะประกอบวิชาชีพสถาปนิกและสาขาเกี่ยวเนื่องในอนาคตสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th