การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม (พิมพ์ครั้งที่ 4)

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: รศ. ดร. นิเทศ ตินณะกุล สังกัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสแท่ง: 9789741326013
ISBN: 974-13-2601-7
จำนวนหน้า: 116 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 4
ปีพิมพ์: 2551
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: สิบหกหน้ายกพิเศษ
ราคาปก: 80 บาท
รหัสสพจ.: 803/3
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นหนังสือที่รวบรวมแนวความคิดและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งผลกระทบที่จะตามมาในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ตำราเหมาะสำหรับนิสิตและผู้สนใจทั่วไป ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม

สารบัญ

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม, รูปแบบของการเปลี่ยนแปลง, ความสูญเสียอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง, ผลกระทบในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม, ทิศทางการเปลี่ยนแปลงสู่สหัสวรรษใหม่

กลุ่มเป้าหมาย

เหมาะสำหรับนิสิตและผู้สนใจทั่วไป ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม


Share on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
หนังสือที่รวบรวมแนวความคิดและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในรูปเล่มที่กระทัดรัด เหมาะแก่การพกพา

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
เป็นหนังสือที่รวบรวมแนวความคิดและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งผลกระทบที่จะตามมาในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th