การเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๓๑๐ (พิมพ์ครั้งที่ 7)

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: พลตรี จรรยา ประชิตโรมรัน
รหัสแท่ง: 9789741329076
ISBN: 974-13-2907-5
จำนวนหน้า: 216 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 7
ปีพิมพ์: 2549
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: สิบหกหน้ายกพิเศษ
ราคาปก: 105 บาท
รหัสสพจ.: 312/7
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับการสงครามในสมัยกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นในชุดนี้นั้น ได้จัดทำออกทั้งหมดเป็นจำนวน 5 เล่ม ด้วยกันคือ
1. การเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2112
2. การเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2310
3. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
4. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
5. สมเด็จพระมหาธรรมราชา สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ
หนังสือแต่ละเล่มได้กล่าวถึงแต่การรบแต่ละครั้งให้ทราบถึงสถานการณ์ต่างๆ การจัดกำลัง การปฏิบัติการ ฯลฯ ของแต่ละฝ่ายให้ได้ทราบตามขั้นตอนต่าง ๆ เท่าที่จะค้นหาได้ นอกจากนั้นยังได้เสนอข้อพิจารณาของการรบแต่ละครั้งให้เป็นข้อคิดเพื่อให้เข้าใจ และได้ความกว้างขวางตามที่ควรยิ่งขึ้นหนังสือเหล่านี้เหมาะสมที่ชาวไทยทุกคนควรจะได้ทราบ เป็นคู่มืออย่างดีที่จะให้นักศึกษาได้ค้นคว้า และท่านที่สนใจจะได้นำไปพิจารณา


สารบัญ


กลุ่มเป้าหมายShare on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
ประวัติศาสตร์การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 พร้อมแผนที่สังเขปประกอบ เสนอข้อพิจารณาของการรบแต่ละครั้งให้เป็นข้อคิด


ความคิดเห็นจากผู้เขียนสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th