เทคนิคงานไม้ (พิมพ์ครั้งที่ 18)

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: รศ. ประณต กุลประสูตร
รหัสแท่ง: 9789741329373
ISBN: 974-13-2937-7
จำนวนหน้า: 404 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 17
ปีพิมพ์: 2557
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: แปดหน้ายก
ราคาปก: 250 บาท
รหัสสพจ.: 829/11
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

หนังสือเทคนิคงานไม้เล่มนี้ เป็นหนังสือชุดช่างเทคนิคพื้นฐานอันประกอบด้วยหนังสือเทคนิคงานไม้ เทคนิคงานปูน-คอนกรีต เทคนิคงานท่อสุขภัณฑ์ภายในอาคาร และเทคนิคงานสี
เนื้อหาประกอบด้วยเรื่อง ไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ การวางแผนและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เครื่องมืองานไม้อันประกอบด้วยเครื่องมือขั้นพื้นฐานและเครื่องมือประเภทใช้กระแสไฟฟ้าแบบหิ้ว ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมกันมากที่สุดในปัจจุบัน วัสดุยึดตรึงและอุปกรณ์งานไม้ การเพลาะไม้ เข้าไม้และต่อไม้แบบต่าง ๆ ที่เป็นหลักและนิยมกันในปัจจุบัน ตลอดจนโครงสร้างอาคารไม้ ซึ่งรวมถึงการวางแบบจันทันและบันได ซึ่งทำกันในต่างประเทศเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างกับที่ทำกันในบ้านเรา เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้รับเหมาและช่างได้เลือกวิธีที่ตนเองเห็นว่าดีที่สุดมาใช้ได้ตามต้องการ
เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์เล่มหนึ่ง เนื่องจากได้รับการปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหามาจากหนังสือเทคนิคงานไม้ เล่มเดิม ที่ผู้เขียนได้จัดพิมพ์มาแล้วถึง 7 ครั้งในรอบ 10 ปี เป็นหนังสือที่อ่านเข้าใจได้ง่าย มีตัวอย่างแสดงให้ดูในทุกเรื่อง มีงานเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และง่ายต่อการทำด้วยตนเอง

สารบัญ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไม้และป่าไม้ในประเทศไทย, ไม้แปรรรูปและผลิตภัณฑ์จากไม้, การวางแผน, ความปลอดภัย, เครื่องมือวัดระยะและร่างแบบ, เครื่องมือตัด, เครื่องมือไสและตกแต่งไม้, ฯลฯ

กลุ่มเป้าหมาย

เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจารย์ ผู้สนใจทั่วไป


Share on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
จัดลำดับเนื้อหาให้เกิดความต่อเนื่องต่อการเรียนรู้และใช้ภาษาง่าย ๆ เพื่อให้ผู้ใช้ทุกระดับสามารถเข้าใจได้ง่าย สามารถนำไปปฏิบัติได้

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
หนังสือที่มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์เล่มหนึ่ง เป็นหนังสือที่อ่านเข้าใจได้ง่าย มีตัวอย่างแสดงให้ดูในทุกเรื่อง มีงานเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และง่ายต่อการทำด้วยตนเองสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th