โฉมหน้าการศึกษาไทยในอนาคต: แนวคิดสำคัญของการปฏิรูปในพระราชบัญญัติการศึกษา

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: ดร. วิชัย ตันศิริ
รหัสแท่ง: 9789741331932
ISBN: 9741331932
จำนวนหน้า: 110 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 4
ปีพิมพ์: 2549
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: สิบหกหน้ายกพิเศษ
ราคาปก: 110 บาท
รหัสสพจ.: 451/4
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

เป็นการรวมบทความเนื้อหาและข้อเขียนทางวิชาการของ ดร.วิชัย ตันศิริ นักการศึกษาและนักบริหารผู้มีประสบการณ์สูงยิ่งคนหนึ่งของประเทศไทย เนื้อหาสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนาทางการศึกษา และกระบวนการบริหารงานวิชาการภายใต้อุดมการณ์ในวิถีทางแห่งปัญญา กระบวนการขยายความคิดและรวมแนวคิดจนเกิดเป็นการสร้างวิสัยทัศน์ร่วมของสังคมไทย
เนื้อหาสาระของบทความดังได้ประมวลไว้ในหนังสือเล่มนี้ จะเป็นเครื่องชี้นำแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยในอนาคตได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

ตอนที่1, ตอนที่2, ตอนที่3


กลุ่มเป้าหมาย

ครู อาจารย์ นิสิต นักศึกษาด้านศึกษาศาสตร์


Share on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
เป็นการรวมบทความเนื้อหาและข้อเขียนทางวิชาการของ ดร.วิชัย ตันศิริ นักการศึกษาและนักบริหารผู้มีประสบการณ์สูงยิ่งคนหนึ่งของประเทศไทย

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
เหตุแห่งการปฏิรูปการศึกษาไทย, การเมืองเรื่องการปฏิรูป ทั้งสองเป็นบทหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ซึ่งเป็นเพียงบทเดียวในขณะนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้เห็นวิวัฒนาการของความคิดและแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th