ดนตรีอินเดีย

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: รศ. ดร. เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี สังกัด คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รหัสแท่ง: 9789741334223
ISBN: 9741334222
จำนวนหน้า: 164 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2549
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: แปดหน้ายก
ราคาปก: 130 บาท
รหัสสพจ.: 863
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

“ดนตรีอินเดีย”
อินเดียเป็นอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเป็นรากฐานให้อีกหลายชาติในการสร้างอารยธรรมเฉพาะตนในระยะเวลาต่อมา การรู้จักดนตรีอินเดีย นอกจากจะเป็นการทำความเข้าใจในฐานะที่เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมดนตรีหลักของชาวเอเชียแล้ว ยังช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างดนตรีอินเดียและดนตรีของชาติต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาดนตรีเอเชีย ดนตรีไทย ดนตรีเปรียบเทียบ และผู้ที่สนใจด้านภารตวิทยาผ่านมิติทางดนตรี

สารบัญ

สภาพภูมิหลังของอินเดีย, ประวัติดนตรีอินเดีย, เครื่องดนตรี, จังหวะ, พื้นฐานของทำนอง, ราคะ, ประเภทของเพลง, ชีวประวัติและผลงานของนักดนตรีและนักประพันธ์

กลุ่มเป้าหมาย

เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาดนตรีเอเชีย ดนตรีไทย ดนตรีเปรียบเทียบ และผู้ที่สนใจด้านภารตวิทยาผ่านมิติทางดนตรี


Share on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
หนังสือที่จะช่วยให้ผู้ศึกษาเข้าใจถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างดนตรีอินเดียและดนตรีของชาติต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียได้เป็นอย่างดี

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
ข้อมูลที่ได้เรียบเรียงไว้ในหนังสือเล่มนี้ ได้มาจากแหล่งข้อมูลทั้งที่เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องและประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้ศึกษาในประเทศอินเดียเป็นระยะเวลาหลายปีสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th