รำเดี่ยวแบบมาตรฐานตัวนาง

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: รศ. ผุสดี หลิมสกุล สังกัด คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสแท่ง: 9789741334247
ISBN: 974-13-3424-9
จำนวนหน้า: 276 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 1
ปีพิมพ์: 2549
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 80 แกรม
ขนาด: A4
ราคาปก: 350 บาท
รหัสสพจ.: 904
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

“รำเดี่ยวมาตรฐาน ตัวนาง เป็นการรวบรวมและบันทึกท่ารำประกอบภาพ พร้อมทั้งอธิบายถึงเทคนิคการรำและการแต่งกายของตัวนางในละครและโขน อาทิ รำลงสรงทรงเครื่องรำแต่งตัว และรำฉุยฉาย
รำลงสรงทรงเครื่องและรำแต่งตัว ประกอบด้วยชุด ดรสาทรงเครื่อง วิยะทรงเครื่อง สีดาทรงเครื่อง กุสุมาทรงเครื่อง และวันทองแต่งตัว
รำฉุยฉาย ประกอบด้วยชุด ฉุยฉายศูรปขา ฉุยฉายเบญกาย และฉุยฉายวันทอง
รำเดี่ยวแบบมาตรฐาน ตัวนาง เป็นนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงที่จะต้องใช้ความพิถีพิถันในการศึกษา ฝึกฝนให้เกิดทักษะและความชำนาญ หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานด้านนาฏศิลป์ไทยในระดับชั้นกลางและชั้นสูง เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ และเตือนความจำ ตลอดจนใช้เป็นเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ”

สารบัญ

1. บทนำ
2. ดรสาทรงเครื่อง
3. วิยะดาทรงเครื่อง
4. สีดาทรงเครื่อง
5. บุษบาทรงเครื่อง
6. กุสุมาทรงเครื่อง
7. วันทองแต่งตัว
8. ฉุยฉายเบญกาย
9. ฉุยฉายศูรปนขา
10. ฉุยฉายวันทองบทสรุป

กลุ่มเป้าหมาย

เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานด้านนาฏศิลป์ไทยในระดับชั้นกลางและชั้นสูง เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ และเตือนความจำ ตลอดจนใช้เป็นเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ”Share on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
เป็นการรวบรวมและบันทึก
ท่ารำประกอบภาพ พร้อมทั้งอธิบายถึงเทคนิคการรำและ
การแต่งกายของตัวนางในละครและโขน อาทิ รำลงสรง
ทรงเครื่องรำแต่งตัว และรำฉุยฉาย

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
รำเดี่ยวแบบมาตรฐาน ตัวนาง เป็นนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงที่จะต้องใช้ความพิถีพิถันในการศึกษา ฝึกฝนให้เกิดทักษะและความชำนาญ หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานด้านนาฏศิลป์ไทยในระดับชั้นกลางและชั้นสูง เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ และเตือนความจำ ตลอดจนใช้เป็นเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ”สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th