การออกเสียงสระและเสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษ (พิมพ์ครั้งที่ 9 พร้อมแผ่นซีดีภายในเล่ม)

ชื่อผู้เขียน ผู้แปล: รศ. ปรารมภ์รัตน์ โชติกเสถียร สังกัด คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รหัสแท่ง: 9789749940310
ISBN: 974-9940-31-8
จำนวนหน้า: 216 หน้า
พิมพ์ครั้งที่: 9
ปีพิมพ์: 2554
ประเภทปก: ปกอ่อน
ชนิดกระดาษ: ปอนด์ 70 แกรม
ขนาด: แปดหน้ายก
ราคาปก: 300 บาท
รหัสสพจ.: 613/9
สั่งซื้อเล่มนี้

เนื้อหาโดยย่อ

สื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาซึ่งประกอบด้วยซีดีรอม 1 แผ่น และหนังสือ 1 เล่ม ชุดนี้ ผลิตขึ้นเพื่อช่วยให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจภาษาอังกฤษ ได้ใช้เพื่อแก้ไขและปรับปรุงการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นและเกิดความมั่นใจเมื่อต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนา สื่อการสอนชุดนี้จะเน้นเรื่องการออกเสียงสระและเสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษ โดยจะเปรียบเทียบความคล้ายคลึงและความแตกต่างของเสียงในภาษาอังกฤษกับเสียงในภาษาไทย มีคำอธิบายการออกเสียงทุกเสียงอย่างละเอียด มีข้อควรจำและวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงแต่ละเสียงให้ได้ถูกต้องชัดเจนที่สุด โดยจะมีทั้งภาพเคลื่อนไหว และวีดีทัศน์แสดงการออกเสียงทั้งหน้าตรงและหน้าด้านข้าง และแบบฝึกหัดทดสอบความสามารถในการแยกแยะเสียงต่าง ๆ พร้อมทั้งบทเฉลยคำตอบนอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดทดสอบสรุปของเสียงสระและเสียงพยัญชนะซึ่งผู้ฝึกจะสามารถทราบคะแนนได้ทันที หลังจากทำแบบฝึกหัดเสร็จ
ความต้องการของเครื่องคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานสื่อการสอนชุดนี้ได้อย่างสะดวก ควรเป็น
1. เครื่องพีซีคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ Window XP ขึ้นไป
2. มีการ์ดเสียง
3. ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Internet Explorer 6.0 หรือรุ่นใหม่กว่า
4. ติดตั้ง Font ชื่อ SILDoulosIPA, SILManuscriptIPA , SILSophiaIPA ซึ่งสามารถติดตั้งได้จากแผ่ซีดีรอม

สารบัญ

A-Z

กลุ่มเป้าหมาย

เหมาะสำหรับ ครู อาจารย์และ บุคคลทั่วไปสามารถศึกษาหาความรู้และใช้เป็นแหล่งเอกสารอ้างอิง และผู้ที่สนใจภาษาอังกฤษ


Share on Facebook
ทำไมต้องซื้อเล่มนี้
เน้นเรื่องการออกเสียงสระและเสียงพยัญชนะในภาษาอังกฤษ โดยจะเปรียบเทียบความคล้ายคลึงและความแตกต่างของเสียงในภาษาอังกฤษกับเสียงในภาษาไทย มีคำอธิบายการออกเสียงทุกเสียงอย่างละเอียด มีข้อควรจำและวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงแต่ละเสียงให้ได้ถูกต้อง

ความคิดเห็นจากผู้เขียน
มีคำอธิบายการออกเสียงทุกเสียงอย่างละเอียด มีข้อควรจำและวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงแต่ละเสียงให้ได้ถูกต้องชัดเจนที่สุด โดยจะมีทั้งภาพเคลื่อนไหว และวีดีทัศน์แสดงการออกเสียงทั้งหน้าตรงและหน้าด้านข้าง และแบบฝึกหัดทดสอบความสามารถในการแยกแยะเสียงต่าง ๆ พร้อมทั้งบทเฉลยคำตอบนอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดทดสอบสรุปของเสียงสระและเสียงพยัญชนะซึ่งผู้ฝึกจะสามารถทราบคะแนนได้ทันที หลังจากทำแบบฝึกหัดเสร็จสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์ ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269 ,กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267 ,การเงินบัญชี 0-2218-3247
,ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266 mobile CUP. 082 329 1314 http://www.ChulaPress.com

Copyright 1997-2009 Chulalongkorn University Press , all rights reserved. Designed by S., Chulalongkorn University Press.
Developed by P., Chulalongkorn University Press. Any suggestions, please send to cupress@chula.ac.th