• สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ จัด Promotion ลดพิเศษ!! โครงการ “หนังสือดีต้องมีคนซื้อ”

    หนังสือ “พรรณไม้ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” Plants in Chulalongkorn University ในราคาพิเศษ ปกแข็งราคา ๑,๘๘๐ บาท ลดเหลือ ๙๙๐ บาท ปกอ่อนราคา ๑,๔๕๐ บาท ลดเหลือ ๖๕๐ บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐-๒๒๑๘-๓๒๓๖, ๐-๒๒๑๘-๓๒๕๙ หรือ www.ChulaPress.com

  • ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคเงินโครงการ “สมทบทุนซื้อหนังสือเพื่อน้องมอบห้องสมุดสถาบันการศึกษา 76 จังหวัด”

    สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพร่วมสมทบทุนจัดซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ เพื่อเป็นการเผยแพร่วิทยาทาน และยังช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนของนักเรียนในสถานศึกษาที่ยังขาดแคลนหนังสือ ตำราเรียน 76 จังหวัด โดยสามารถร่วมสมทบทุนได้ที่ โทร. 0-2218-3236, 0-2218-3259 โทรสาร 0-2218-3266

หนังสือออกใหม่

Owl Image

Owl Image

Owl Image

Owl Image

Owl Image

Owl Image

Owl Image

Owl Image

Owl Image

Owl Image

Owl Image

Owl Image

ปฏิทินกิจกรรม

VDO/TV On demand

งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครังที่ 3 (I San Book Fair 2015) ระหว่างวันที่ 15-23 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Views