• สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรในจุฬาฯ เข้าร่วมโครงการอัญมณีแห่งจุฬาฯ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

  ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอหนังสือเพื่อ เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งเงื่อนไขการรับทุนสนับสนุน / หลักเกณฑ์และข้อแนะนำการจัดทำต้นฉบับ  ได้ที่ ดาวน์โหลดโทร 0-2218-3264 (คุณจุฑามาศ)    

   

 • ประกาศสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ เปิดรับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา

  ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร 0-2218-3269 โทรสาร 0-2218-3266 (ในเวลาราชการ)

 • ขอเชิญคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมการเสวนาเรื่อง “ยุวกษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของชาวไทย”

  สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญร่วมการเสวนา เรื่อง “ยุวกษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของชาวไทย” วันพฤหัสบดีที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้อง Meeting Room ๓ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่

 • กิจกรรม “ผู้เขียนพบนักอ่าน” พบกันที่สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ บูท R 34 โซน C2

  ขอเชิญพบกับรศ.ธีรศักดิ์ วงศ์คำแน่น ผู้เขียนสารานุกรมภาพลายเส้นฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มี.ค. 60 เวลา 13.00-15.00 น. งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

VDO/TV On demand

งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครังที่ 3 (I San Book Fair 2015) ระหว่างวันที่ 15-23 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Views