• สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ จัด Promotion ลดพิเศษ!! โครงการ “หนังสือดีต้องมีคนซื้อ”

  หนังสือ “พรรณไม้ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” Plants in Chulalongkorn University ในราคาพิเศษ ปกแข็งราคา ๑,๘๘๐ บาท ลดเหลือ ๙๙๐ บาท ปกอ่อนราคา ๑,๔๕๐ บาท ลดเหลือ ๖๕๐ บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐-๒๒๑๘-๓๒๓๖, ๐-๒๒๑๘-๓๒๕๙ หรือ www.ChulaPress.com

 • ขอเชิญคณาจารย์จุฬาฯ และผู้เขียนที่สนใจ ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ ตำราเรียน ความรู้เพื่อชุมชน ฯลฯ กับสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  สอบถาม/ส่งต้นฉบับจัดพิมพ์ได้ที่ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) อาคารจามจุรี 3 ชั้น 3 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-3269, 0-2218-3259 หรือ www.ChulaPress.com

 • ประกาศ!! ขอเชิญคณาจารย์จุฬาฯ หรือผู้เขียนที่สนใจร่วมส่งต้นฉบับใหม่เสนอจัดพิมพ์กับสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ยุคใหม่ ผลิตตำรา หนังสือวิชาการคุณภาพเสร็จภายใน 5 เดือน*

  สอบถาม/ส่งต้นฉบับได้ที่ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 3 ชั้น 3 โทร. 0-2218-3269, 0-2218-3259 หรือ www.ChulaPress.com

  *เมื่อผู้เขียนส่งต้นฉบับและปลอดปัญหาลิขสิทธิ์มีความหนาไม่เกิน 300 หน้า

 • โครงการทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือให้กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ทั่วประเทศ (ครั้งที่ ๒)

  สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับส่วนหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ โดยจัดตั้งกองทุนละ ๑,๐๐๐ บาท หรือตามจิตศรัทธา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐-๒๒๑๘-๓๒๖๙ (คุณเรวดี) โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๓๒๖๖ www.ChulaPress.com

 • สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ขอเชิญชวนคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำรา หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา”

  วันที่ 14-15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพมหานคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-3259, 0-2218-3269 หรือ www.ChulaPress.com รับสมัครจนถึงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน

หนังสือออกใหม่

Owl Image

Owl Image

Owl Image

Owl Image

Owl Image

Owl Image

Owl Image

Owl Image

Owl Image

Owl Image

Owl Image

Owl Image

ปฏิทินกิจกรรม

VDO/TV On demand

งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครังที่ 3 (I San Book Fair 2015) ระหว่างวันที่ 15-23 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Views