• สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ จัด Promotion ลดพิเศษ!! โครงการ “หนังสือดีต้องมีคนซื้อ”

    หนังสือ “พรรณไม้ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” Plants in Chulalongkorn University ในราคาพิเศษ ปกแข็งราคา ๑,๘๘๐ บาท ลดเหลือ ๙๙๐ บาท ปกอ่อนราคา ๑,๔๕๐ บาท ลดเหลือ ๖๕๐ บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐-๒๒๑๘-๓๒๓๖, ๐-๒๒๑๘-๓๒๕๙ หรือ www.ChulaPress.com

  • ขอเชิญพบโครงการ “หนังสือดีต้องมีคนซื้อ” ในราคาพิเศษ!! จากสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ

    พบกับหนังสือตำราทางวิชาการในราคาลดพิเศษ 15-70% ได้ที่บูทสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00-18.00 น. ณ สยามสแควร์วัน ชั้น 1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2218-3236, 0-2218-3259

  • โครงการทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่ามอบหนังสือให้กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ทั่วประเทศ จัดโดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ร่วมกับภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ โทร. ๐-๒๒๑๘-๓๒๖๙, ๐-๒๒๑๘-๓๒๕๙ หรือที่ www.ChulaPress.com

หนังสือออกใหม่

Owl Image

Owl Image

Owl Image

Owl Image

Owl Image

Owl Image

Owl Image

Owl Image

Owl Image

Owl Image

Owl Image

Owl Image

ปฏิทินกิจกรรม

VDO/TV On demand

งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครังที่ 3 (I San Book Fair 2015) ระหว่างวันที่ 15-23 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Views