• สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง “การเพิ่มคุณค่าและเผยแพร่หนังสือวิชาการสู่สังคม”

    วันที่ ๑๙-๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  • ประกาศ! สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) จำนวน 1 อัตรา

    สมัครได้ที่สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 3 ชั้น 3 โทร. 0-2218-3269 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560

  • สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรในจุฬาฯ เข้าร่วมโครงการอัญมณีแห่งจุฬาฯ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย

    ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอหนังสือเพื่อ เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งเงื่อนไขการรับทุนสนับสนุน / หลักเกณฑ์และข้อแนะนำการจัดทำต้นฉบับ  ได้ที่ ดาวน์โหลดโทร 0-2218-3264 (คุณจุฑามาศ)    

     

หนังสือออกใหม่

Owl Image

Owl Image

Owl Image

Owl Image

Owl Image

Owl Image

Owl Image

Owl Image

Owl Image

Owl Image

Owl Image

Owl Image

ปฏิทินกิจกรรม

VDO/TV On demand

งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครังที่ 3 (I San Book Fair 2015) ระหว่างวันที่ 15-23 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Views