หนังสืออ่านสนุก ปลุกสำนึก เล่ม 5 เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 7 มิถุนายน 2556

Thursday, October 30th, 2014 chirawat

หนังสืออ่านสนุก ปลุกสำนึก เล่ม 5 เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ข่าวสด ฉบับวันที่ 7 มิถุนายน 2556

อ่านเพิ่มเติม

เปิดตัวหนังสือ 9 แผ่นดิน การปฏิรูประบบราชการ

Thursday, October 30th, 2014 chirawat

หนังสือ ๙ แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับวันที่ 21 กันยายน 2556

อ่านเพิ่มเติม

The Top Job Secret – The Actuary (2)

Thursday, October 30th, 2014 chirawat

The Top Job Secret – The Actuary (2)

อ่านเพิ่มเติม