รับสมัครงาน ตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการ จำนวน 1 อัตรา

Monday, January 9th, 2017 cupress cup

ประกาศจากสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) จำนวน 1 อัตรา

Tuesday, August 2nd, 2016 chirawat

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) จำนวน 1 อัตรา สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่หลักในการแสวงหา เลือกสรร และจัดพิมพ์หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ ในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การตลาด) จำนวน 1 อัตรา

Friday, July 3rd, 2015 chirawat

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่หลักในการแสวงหา เลือกสรร และจัดพิมพ์หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ ในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี รวมทั้งหนังสือความรู้ทั่วไป และสื่อรูปแบบต่าง ๆ ที่มีคุณภาพ ขณะนี้สำนักพิมพ์กำลังขยายงาน

อ่านเพิ่มเติม