คำชี้แจงการปรับโครงสร้างองค์กรวิสาหกิจสิ่งพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Monday, August 6th, 2018 chirawat

คำชี้แจงการปรับโครงสร้างองค์กรวิสาหกิจสิ่งพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ เปิดโครงการสัมมนา เรื่อง “การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำรา หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา” ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพมหานคร

Friday, July 6th, 2018 cupress cup

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ เปิดโครงการสัมมนา เรื่อง “การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำรา หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา” วันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างเสริมให้คณาจารย์ได้มีแนวทางเพื่อนำไปพัฒนาผลงานทางวิชาการให้มีคุณภาพ

อ่านเพิ่มเติม

ขอประกาศ! รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง “การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำรา หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา” วันที่ 14-15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Monday, June 11th, 2018 cupress cup

ประกาศ! รายชื่อผู้สมัครโครงการสัมมนาเรื่อง “การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำรา หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา” วันที่ 14-15 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมแมนดาริน แมนเนจ บาย เซ็นเตอร์ พ้อยท์ กรุงเทพมหานคร ทั้งแบบสมัครทุนสนับสนุนจากจุฬาฯ และแบบสมัคร (บุคคลทั่วไป)

อ่านเพิ่มเติม

Dec
27

รายการ ฮ.นกฮูกนักอ่าน วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560

Wednesday, December 27th, 2017 cupress cup

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ขอเชิญรับฟังรายการ ฮ.นกฮูกนักอ่าน ออกอากาศในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 ช่วงนกฮูกชวนคุยชุดแจ๋วแหววกับเดอะแก๊ง 1-8 ผู้เขียนรศ. ดร.สตรีรัตน์ กำแพงแก้ว โฮดัค ช่วงนกฮูกพาถามพบกับคุณรตวรรณ ออมไธสง (เนย) ศิลปินนักแสดง ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ FM 101.5 MHz. ตั้งแต่เวลา 10.30-10.55 น. ดำเนินรายการโดย อาจารย์กรรณิการ์ โต๊ะมีนา

อ่านเพิ่มเติม

Dec
27

รายการ ฮ.นกฮูกนักอ่าน วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560

Wednesday, December 27th, 2017 cupress cup

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ขอเชิญรับฟังรายการ ฮ.นกฮูกนักอ่าน ออกอากาศในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 ช่วงนกฮูกชวนคุยนวัตกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ผ่านการสื่อสารเครือข่ายสังคมออนไลน์ ผู้เขียนผศ. ดร.อภิชัจ พุกสวัสดิ์ ช่วงนกฮูกพาถามพบกับคุณจิตสุภา วัชรพล (นิค) รองประธานกรรมการบริหาร บริษัทเทรนด์ วีจี 3 จำกัด (ไทยรัฐออนไลน์) ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ FM 101.5 MHz. ตั้งแต่เวลา 10.30-10.55 น. ดำเนินรายการโดย อาจารย์กรรณิการ์ โต๊ะมีนา

อ่านเพิ่มเติม

Dec
21

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินโครงการ “สมทบทุนซื้อหนังสือเพื่อน้องมอบห้องสมุดสถาบันการศึกษา 76 จังหวัด”

Thursday, December 21st, 2017 chirawat

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ โครงการ “สมทบทุนซื้อหนังสือเพื่อน้องมอบห้องสมุดสถาบันการศึกษา 76 จังหวัด” โดยจัดตั้งกองทุนละ 1,000 บาท หรือตามจิตศรัทธา

อ่านเพิ่มเติม

Dec
12

รายการ ฮ.นกฮูกนักอ่าน วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560

Tuesday, December 12th, 2017 cupress cup

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ขอเชิญรับฟังรายการ ฮ.นกฮูกนักอ่าน ออกอากาศในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 ช่วงนกฮูกชวนคุยการดีดจะเข้ขั้นพัฒนา ผู้เขียนรศ. ดร.ขำคม พรประสิทธิ์ ช่วงนกฮูกพาถามพบกับผศ.ปารณ ชาตกุล ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรม จุฬาฯ ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ FM 101.5 MHz. ตั้งแต่เวลา 10.30-10.55 น. ดำเนินรายการโดย อาจารย์กรรณิการ์ โต๊ะมีนา

อ่านเพิ่มเติม

Nov
27

รายการ ฮ.นกฮูกนักอ่าน วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560

Monday, November 27th, 2017 cupress cup

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ขอเชิญรับฟังรายการ ฮ.นกฮูกนักอ่าน ออกอากาศในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ช่วงนกฮูกชวนคุย รศ. ดร.สตรีรัตน์ กำแพงแก้ว โฮดัค และคณะ ผู้เขียนชุดแจ๋วแหววกับเดอะแก๊ง ชีวภาพ (2) จุลินทรีย์ตัวเล็กในโลกใบใหญ่ ช่วงนกฮูกพาถามพบกับคุณดาริน คล่องอักขระ บรรณาธิการข่าวอากาศและภัยพิบัติไทยพีบีเอส ติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ FM 101.5 MHz. ตั้งแต่เวลา 10.30-10.55 น. ดำเนินรายการโดย อาจารย์กรรณิการ์ โต๊ะมีนา

อ่านเพิ่มเติม