Dec
21

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินโครงการ “สมทบทุนซื้อหนังสือเพื่อน้องมอบห้องสมุดสถาบันการศึกษา 76 จังหวัด”

Thursday, December 21st, 2017 chirawat

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อหนังสือของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ โครงการ “สมทบทุนซื้อหนังสือเพื่อน้องมอบห้องสมุดสถาบันการศึกษา 76 จังหวัด” โดยจัดตั้งกองทุนละ 1,000 บาท หรือตามจิตศรัทธา

อ่านเพิ่มเติม

โครงการหนังสือดีต้องมีคนซื้อ

Tuesday, September 5th, 2017 chirawat

โครงการ “หนังสือดีต้องมีคนซื้อ” หนังสือลดราคาพิเศษ ลดราคา 15-80% พบกันที่บูทสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ณ “สยามสแควร์วัน” ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 30 กันยายน 2560 เวลา 10.00-18.00 น. หรือทาง www.ChulaPress.com Download เอกสาร ใบสั่งซื้อหนังสือ รายการหนังสือ 55-58    

อ่านเพิ่มเติม

การเสวนาเรื่อง “โครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ตกริด : อนาคตประเทศไทย”

Sunday, August 21st, 2016 chirawat

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิอรุณ สรเทศน์ (โครงการเปิดโลกลานเกียร์) สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา บุคลากรในจุฬาฯ และผู้สนใจ เข้า่ร่วมโครงการเสวนาเรื่อง “โครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ตกริด : อนาคตประเทศไทย” วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเจริญวิศวกรรม ตึก ๔ ชั้น ๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กิจกรรมภายในงาน เป็นการเสวนาความรู้ ู้เรื่อง “การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ตกริด : อนาคตประเทศไทย” โดยมีคณะวิทยากรร่วมการเสวนา – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แนบบุญ หุนเจริญ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ (ผู้เขียน) – การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ตกริด : กรณีศึกษาเมืองแม่ฮ่องสอน ๒.พระครูวิมลปัญญาคุณ […]

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) จำนวน 1 อัตรา

Tuesday, August 2nd, 2016 chirawat

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) จำนวน 1 อัตรา สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย มีหน้าที่หลักในการแสวงหา เลือกสรร และจัดพิมพ์หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพ ในสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติม

ดาว์นโหลดเอกสาร โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียน การผลิต และการเผยแพร่ตำรา หนังสือวิชาการระดับอุดมศึกษา” ปี 2559

Sunday, April 10th, 2016 chirawat

กลุ่ม 1 งานนำเสนอกลุ่มมนุษยศาสตร์ กลุ่ม 2 การเขียนผลงานทางวิชาการ (กลุ่ม ๒) กลุ่ม 3 Science & Technology กลุ่ม 4 สัมมนากลุ่มย่อย (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)    

อ่านเพิ่มเติม

Feb
09

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อัจฉริยะการตลาดไร้ต้นทุน : กลยุทธ์ และการทำแบรนด์

Tuesday, February 9th, 2016 chirawat

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อัจฉริยะการตลาดไร้ต้นทุน : กลยุทธ์ และการทำแบรนด์” ในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้อง Meeting Room 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รับสมัครครู อาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจทุกคน เข้าร่วมอบรม รับจำนวน 80 คน ตั้งแต่วันนี้ – 5 เมษายน 2559 ค่าลงทะเบียน 350 บาท

อ่านเพิ่มเติม

การจัดทำตำราและหนังสือเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และระดับอุดมศึกษา

Tuesday, November 4th, 2014 chirawat

การจัดทำตำราและหนังสือ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และระดับอุดมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม

โครงการ “สานสัมพันธ์ พันธมิตร สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ พ.ศ.2558”

Friday, October 31st, 2014 chirawat

โครงการ “สานสัมพันธ์ พันธมิตร สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ พ.ศ.2558” ศึกษาดูงาน ณ “ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์”

อ่านเพิ่มเติม