• ขยายเวลา!!โครงการทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือให้กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ทั่วประเทศ (ครั้งที่ ๒)

  สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับส่วนหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินทำบุญทอดผ้าป่าหนังสือของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ โดยจัดตั้งกองทุนละ ๑,๐๐๐ บาท หรือตามจิตศรัทธา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐-๒๒๑๘-๓๒๖๙ (คุณเรวดี) โทรสาร ๐-๒๒๑๘-๓๒๖๖ www.ChulaPress.com

 • ประกาศ!! ขอเชิญคณาจารย์จุฬาฯ หรือผู้เขียนที่สนใจร่วมส่งต้นฉบับใหม่เสนอจัดพิมพ์กับสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ยุคใหม่ ผลิตตำรา หนังสือวิชาการคุณภาพเสร็จภายใน 5 เดือน*

  สอบถาม/ส่งต้นฉบับได้ที่ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 3 ชั้น 3 โทร. 0-2218-3269, 0-2218-3259 หรือ www.ChulaPress.com

  *เมื่อผู้เขียนส่งต้นฉบับและปลอดปัญหาลิขสิทธิ์มีความหนาไม่เกิน 300 หน้า

 • ขอเชิญคณาจารย์จุฬาฯ และผู้เขียนที่สนใจ ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ ตำราเรียน ความรู้เพื่อชุมชน ฯลฯ กับสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  สอบถาม/ส่งต้นฉบับจัดพิมพ์ได้ที่ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) อาคารจามจุรี 3 ชั้น 3 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-3269, 0-2218-3259 หรือ www.ChulaPress.com

 • สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ จัด Promotion ลดพิเศษ!! โครงการ “หนังสือดีต้องมีคนซื้อ”

  หนังสือ “พรรณไม้ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” Plants in Chulalongkorn University ในราคาพิเศษ ปกแข็งราคา ๑,๘๘๐ บาท ลดเหลือ ๙๙๐ บาท ปกอ่อนราคา ๑,๔๕๐ บาท ลดเหลือ ๖๕๐ บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐-๒๒๑๘-๓๒๓๖, ๐-๒๒๑๘-๓๒๕๙ หรือ www.ChulaPress.com

หนังสือออกใหม่

Owl Image

Owl Image

Owl Image

Owl Image

Owl Image

Owl Image

Owl Image

Owl Image

Owl Image

Owl Image

Owl Image

Owl Image

ปฏิทินกิจกรรม