ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินโครงการ “สมทบทุนซื้อหนังสือเพื่อน้องมอบห้องสมุดสถาบันการศึกษา 76 จังหวัด”

08-24-2014 chirawat
แบ่งปัน

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินโครงการ “สมทบทุนซื้อหนังสือเพื่อน้องมอบห้องสมุดสถาบันการศึกษา 76 จังหวัด” เพื่อเป็นการส่งมอบความรู้คืนสู่สังคมการอ่านให้กับห้องสมุดสถาบันการศึกษาที่ขาดแคลนหนังสือ ตำราเรียนของสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ และเป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนของนักเรียนในสถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและการเตรียมความพร้อมสอบเข้าสู่มหาวิทยาลัย ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2561

76 จังหวัด-01

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร  ตัวโครงการใบร่วมทำบุญ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น