ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

08-24-2014 chirawat
แบ่งปัน

สาขาศาลาพระเกี้ยว
ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2218-7001 , 0-2218-7017 แฟกซ์ 0-2251-7021
เวลาเปิดบริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 18.30 น.เสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. อาทิตย์ – ปิดทำการ

สาขาสยามสแควร์
อาคารวิทยกิตติ์ ซอยจุฬาลงกรณ์ 64 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2218-9881 , 0-2255-4433 แฟกซ์ 0-2254-9495 , 0-2254-4441
เวลาเปิดบริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 20.00 น. เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 20.00 น.

สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร
ชั้นล่างสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร.0-5526-0162-5 แฟกซ์ 0-5526-0165
เวลาเปิดบริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 18.00 น. เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 15.00 น.

สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส) ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 044-216131 – 2 แฟกซ์ 044-216135 e-mail : sutbook@cubook.chula.ac.th
เวลาเปิดบริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 18.00 น. เสาร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.

สาขามหาวิทยาลัยบูรพา
อาคารศูนย์กิจการนิสิต มหาวิทยาลัย ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทร.0-3839-4855-9 แฟกซ์ 0-3839-3239
เวลาเปิดบริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 19.00 น. เสาร์ – อาทิตย์เวลา 09.00 – 15.00 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์

สาขาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.)
อาคารสาระสโมสร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต.พรหมมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26001
โทร.037-393-023 , 037-393-036 แฟกซ์ 037-393-036
เวลาเปิดบริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น. เสาร์ เวลา 09.00 – 15.00 น. หยุดวันอาทิตย์-วันนักขัตฤกษ์

สาขาจัตุรัสจามจุรี
อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 4 ติดสถานีรถไฟฟ้า ใต้ดินสามย่าน ถ.พระราม 4
โทร.0-2160-5301 แฟ็กซ์ 0-2160-5304
เวลาเปิดบริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.00 – 20.00 น. เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.30 – 20.00 น.

สาขารัตนาธิเบศร์
อาคาร Hobby Lobby 49/157 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000
โทร.0-2950-5408-9 แฟ็กซ์ 0-2950-5405
เวลาเปิดบริการ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.30 น.

สาขามหาวิทยาลัยพะเยา
อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร.0-5446-6799,0-5446-6800 แฟกส์ 0-54466798
เวลาเปิดบริการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 18.00 น. เสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

สาขาย่อยคณะครุศาสตร์จุฬาฯ
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร.0-2218-3979 แฟกส์ 0-2218-3979
เวลาเปิดบริการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 18.00 น. เสาร์ เวลา 09.00 – 15.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์
สาขามหาวิทยาลัยพะเยา
อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร.0-54466799,0-54466800 แฟกส์ 0-54466798
เปิดบริการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 18.00 น. เสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.
ปิดบริการ : วันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร : 0-5391-7020-4 โทรสาร : 0-5391-7025
website : www.bookcenter.mfu.ac.th
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทร : 0-7567-3650
website : http://wubook.wu.ac.th/
ศูนย์หนังสือบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
โรงเรียนบดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี
โทร : 0-2538-2573 ต่อ 611 โทรสาร : 0-2539-7091
website : http://library.bodin.ac.th/
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 80 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
โทร. 0-5377-6270
website : http://www.crubook.com/
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
โทร.045-353140, 045-288400-3 ต่อ 1803, Fax.045-353145
website : http://www.ubonbook.ubu.ac.th/
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 272 ถ. สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร. 0-7735-5466 , 0-7791-3333 Fax : 0-7735-5468
website : http://www.srunew.sru.ac.th/
ศูนย์หนังสือเทคโนโลยีไออาร์พีซี
ศูนย์หนังสือเทคโนโลยีไออาร์พีซี 309 หมู่ 5 ถนน สุขุมวิท ต. เชิงเนิน อ. เมือง จ. ระยอง
โทร. 0-3889-9130
website : http://www.irpctc.co.th/book
ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ถนน นารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี
โทร. 0-3642-7485-93
website : http://www.tru.ac.th/bookcenter
ร่วมแสดงความคิดเห็น