ติดต่อเรา

08-24-2014 chirawat
แบ่งปัน

สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) ชั้น 3 อาคารจามจุรี 3 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวันกรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท์

  1. ธุรการและรับต้นฉบับหนังสือ 0-2218-3269
  2. กองบรรณาธิการ 0-2218-3264,0-2218-3267, 0-2218-3239
  3. การเงินบัญชี 0-2218-3247
  4. ส่งเสริมการผลิตและการตลาด 0-2218-3259, 0-2218-3236
  5. โทรสาร 0-2218-3266
  6. website.  www.ChulaPress.com
  7. e-mail : cupress@chula.ac.th
  8. วันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  08.00-17.00 น.

ร่วมแสดงความคิดเห็น