• สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ จัด Promotion ลดพิเศษ!! โครงการ “หนังสือดีต้องมีคนซื้อ”

  หนังสือ “พรรณไม้ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” Plants in Chulalongkorn University ในราคาพิเศษ ปกแข็งราคา ๑,๘๘๐ บาท ลดเหลือ ๙๙๐ บาท ปกอ่อนราคา ๑,๔๕๐ บาท ลดเหลือ ๖๕๐ บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐-๒๒๑๘-๓๒๓๖, ๐-๒๒๑๘-๓๒๕๙ หรือ www.ChulaPress.com

 • ขอเชิญคณาจารย์จุฬาฯ และผู้เขียนที่สนใจ ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ ตำราเรียน ความรู้เพื่อชุมชน ฯลฯ กับสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  สอบถาม/ส่งต้นฉบับจัดพิมพ์ได้ที่ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สพจ.) อาคารจามจุรี 3 ชั้น 3 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-3269, 0-2218-3259 หรือ www.ChulaPress.com

 • ประกาศ!! ขอเชิญคณาจารย์จุฬาฯ หรือผู้เขียนที่สนใจร่วมส่งต้นฉบับใหม่เสนอจัดพิมพ์กับสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ยุคใหม่ ผลิตตำรา หนังสือวิชาการคุณภาพเสร็จภายใน 5 เดือน*

  สอบถาม/ส่งต้นฉบับได้ที่ สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 3 ชั้น 3 โทร. 0-2218-3269, 0-2218-3259 หรือ www.ChulaPress.com

  *เมื่อผู้เขียนส่งต้นฉบับและปลอดปัญหาลิขสิทธิ์มีความหนาไม่เกิน 300 หน้า

 • ขอเชิญผู้สนใจเลือกซื้อหนังสือตำราวิชาการที่มีคุณภาพในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 46 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที 16 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

  พบกับหนังสือตำราทางวิชาการราคาลดพิเศษ 20% – 80% ได้ที่ บูทสำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ  Q43 โซน C2 ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 8 เม.ย. 61 ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-3236, 0-2218-3259

หนังสือออกใหม่

Owl Image

Owl Image

Owl Image

Owl Image

Owl Image

ปฏิทินกิจกรรม

VDO/TV On demand

งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครังที่ 3 (I San Book Fair 2015) ระหว่างวันที่ 15-23 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Views