• สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ จัด Promotion ลดพิเศษ!! โครงการ “หนังสือดีต้องมีคนซื้อ”

    หนังสือ “พรรณไม้ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” Plants in Chulalongkorn University ในราคาพิเศษ ปกแข็งราคา ๑,๘๘๐ บาท ลดเหลือ ๙๙๐ บาท ปกอ่อนราคา ๑,๔๕๐ บาท ลดเหลือ ๖๕๐ บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. ๐-๒๒๑๘-๓๒๓๖, ๐-๒๒๑๘-๓๒๕๙ หรือ www.ChulaPress.com

  • สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ ขอเชิญพบกับหนังสือ ตำราวิชาการในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 22 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

    หนังสือลดราคาพิเศษ 20-80% พบกันได้ที่สำนักพิมพ์แห่งจุฬาฯ บูท R40 โซน C2 ระหว่างวันที่ 18-29 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00-21.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2218-3236, 0-2218-3259 หรือ www.ChulaPress.com

VDO/TV On demand

งานมหกรรมหนังสือภาคอีสาน ครังที่ 3 (I San Book Fair 2015) ระหว่างวันที่ 15-23 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Views