ผลิตสิ่งพิมพ์ ลดก๊าซเรือนกระจก ปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์
CU Carbon Neutral

บริการผลิตสิ่งพิมพ์

เรามีบริการจัดพิมพ์เอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุ้มราคา ด้วยอัธยาศัยที่ดีตามความต้องการของมหาวิทยาลัย หน่วยงานราชการ เอกชนและอื่นๆ รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า สังเกตการณ์ และเป็นห้องปฏิบัติการทางการพิมพ์ของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการพิมพ์ ตามเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งบุคลากร เพื่อให้สามารถผลิตงานพิมพ์ที่มีคุณภาพ ทันกับความต้องการของลูกค้า

บริการจัดพิมพ์ตำราและหนังสือทางวิชาการ

หนังสือที่ผู้เขียนเสนอสำนักพิมพ์เพื่อพิจารณาจัดพิมพ์ จะผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์การตลาด การตรวจคุณภาพเนื้อหาวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญก่อนพิจารณาจัดพิมพ์ จัดทำอาร์ตเวิร์กต้นฉบับพิสูจน์อักษรตามเกณฑ์ราชบัณฑิตยสภา โดยกองบรรณาธิการผู้มีประสบการณ์ และจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มสวยงามเพื่อเผยแพร่ออกสู่ตลาด รวมทั้งประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มผู้ใช้บริการอย่างกว้างขวาง

แนะนำหนังสือใหม่

หนังสือทุกเล่มจากเราของเราผ่านขั้นตอนคุณภาพ โดยมีการผ่านขั้นตอนจากกองบรรณาธิการที่มีประสบการณ์พิสูจน์อักษรตามเกณฑ์ราชบัณฑิตยสภา ผ่านขั้นตอนการจัดทำหนังสือให้กับผู้เขียน ถึงกระบวนการพิมพ์ที่มีคุณภาพเป็นรูปเล่ม รวมถึงการตรวจสอบและขนส่ง ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าหนังสือของเรามีคุณภาพและลูกค้าจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากหนังสือของเรา