ศูนย์หนังสือจุฬาฯสาขาศาลาพระเกี้ยว

ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร.02-218-7001 , 02-218-7017 แฟกซ์ 02-251-7021

เวลาเปิดบริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 18.30 น.

เสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. อาทิตย์ – ปิดทำการ


สาขาสยามสแควร์

อาคารวิทยกิตติ์ ซอยจุฬาลงกรณ์ 64 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร.02-218-9881 , 02-255-4433 แฟกซ์ 02-254-9495 , 0-2254-4441

เวลาเปิดบริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 20.00 น.

เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 20.00 น.


สาขาจัตุรัสจามจุรี

อาคารจามจุรีสแควร์ ชั้น 4 ติดสถานีรถไฟฟ้า ใต้ดินสามย่าน ถ.พระราม 4

โทร.02-160-5301 แฟ็กซ์ 02-160-5304

เวลาเปิดบริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.00 – 20.00 น.

เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 10.30 – 20.00 น.


สาขาย่อยคณะครุศาสตร์จุฬาฯ

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร.02-218-3979 แฟกส์ 02-218-3979

เวลาเปิดบริการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 18.00 น.

เสาร์ เวลา 09.00 – 15.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์


สาขามหาวิทยาลัยนเรศวร

ชั้นล่างสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทร.055-260-162 ถึง 5 แฟกซ์ 055-260-165

เวลาเปิดบริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 18.00 น.

เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 15.00 น.


สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

โทร. 044-216-131 ถึง 2 แฟกซ์ 044-216-135 e-mail : sutbook@cubook.chula.ac.th

เวลาเปิดบริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 18.00 น.

เสาร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.


สาขามหาวิทยาลัยบูรพา

อาคารศูนย์กิจการนิสิต มหาวิทยาลัย ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131

โทร.038-394-855 ถึง 9 แฟกซ์ 038-393-239 

เวลาเปิดบริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 19.00 น.

เสาร์ – อาทิตย์เวลา 09.00 – 15.00 น. หยุดวันนักขัตฤกษ์


สาขาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (รร.จปร.)

อาคารสาระสโมสร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต.พรหมมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26001

โทร.037-393-023 , 037-393-036 แฟกซ์ 037-393-036

เวลาเปิดบริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.

เสาร์ เวลา 09.00 – 15.00 น. หยุดวันอาทิตย์-วันนักขัตฤกษ์


สาขารัตนาธิเบศร์

อาคาร Hobby Lobby 49/157 ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ. นนทบุรี 11000

โทร.02-950-5408 ถึง 9 แฟ็กซ์ 02-950-5405

เวลาเปิดบริการ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 18.30 น.


สาขามหาวิทยาลัยพะเยา

อาคารเรียนรวมหลังเก่า มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

โทร.054-466-799,054-466-800 แฟกส์ 054-466-798

เวลาเปิดบริการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 18.00 น.

เสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.

หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์