ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่

เรื่อง

 
20 ก.พ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง งานพิมพ์หนังสือแบบเรียนของ สสวท. พร้อมเข้าเล่มจำนวน 20 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ก.พ. 2562 ประกาศประกวดราคาซื้อกระดาษ อาร์ตการ์ด 230 แกรม ขนาด 25×36 และ 31×43 นิ้ว
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
* ขอรับเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. – 2 มี.ค. 62
* แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ วันที่ 1 มี.ค. 62
* กำหนดเสนอราคา วันที่ 6 มี.ค. 62 ตั้งแต่ 8.30 – 16.30 น
11 ก.พ. 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง งานลามิเนตและเคลือบยูวีเฉพาะจุดบนปกหนังสือ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 ก.พ. 2562 ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนของ สสวท. พร้อมเข้าเล่ม จำนวน 22 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
* ส่งคำวิจารณ์ที่ cuprint@chula.ac.th
* สิ้นสุดประกาศและรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 13 ก.พ. 2562
8 ก.พ. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
7 ก.พ. 2562 ประกวดราคาซื้อกระดาษอาร์ตการ์ด 230 แกรม ขนาด 25×36 และ 31×43 นิ้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
* ขอรับเอกสาร ตั้งแต่ วันที่ 8-13 ก.พ. 62
* แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ วันที่ 15 ก.พ. 62
* กำหนดเสนอราคา วันที่ 18 ก.พ. 62 ตั้งแต่ 8.30 – 16.30 น
6 ก.พ. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการพิมพ์หนังสือแบบเรียนของ สสวท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
6 ก.พ. 2562 ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
18 ม.ค. 2562 ประกาศกำหนดการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างงานลามิเนตและเคลือบยูวีเฉพาะจุดบนปกหนังสือ จำนวน 20 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)