สำนักพิมพ์จุฬาฯ จัดประกวดออกแบบโลโก้ ชิงเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

สำนักพิมพ์จุฬาฯได้จัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สำนักพิมพ์จุฬาฯ ชิงเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

28 มี.ค. ถึง 7 เม.ย. 62 พบกับเรา สำนักพิมพ์จุฬาฯ ในงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 47 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 17 (47th National Book Fair & Bangkok International Book Fair 2019)

เตรียมพบกับหนังสือคุณภาพราคาพิเศษจากเรา ที่งานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ