5

ก.พ. 19

สำนักพิมพ์จุฬาฯ จัดประกวดออกแบบโลโก้ ชิงเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

สำนักพิมพ์จุฬาฯได้จัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สำนักพิมพ์จุฬาฯ ชิงเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
Read More

Leave a Comment