สำนักพิมพ์จุฬาฯ จัดประกวดออกแบบโลโก้ ชิงเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

          สำนักพิมพ์จุฬาฯได้จัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ สำนักพิมพ์จุฬาฯ ชิงเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

          นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ และต้องส่งผลงานในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น

คุณสมบัติของผลงานที่เข้าประกวด

 1. ออกแบบตราสัญลักษณ์(logo) ของสำนักพิมพ์จุฬาฯ ที่สื่อถึงสำนักพิมพ์จุฬาฯ ที่ผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ ครบวงจร ทันสมัย รวดเร็ว ทันใจ
 2. ข้อกำหนดของผลงานที่ส่งผลเข้าประกวดเจ้าของผลงานส่งผลงานประกวดในนามบุคคลธรรมดา โดยส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้น
  2.1 เจ้าของผลงานจะต้องอธิบายความหมายของตราสัญลักษณ์ที่ออกแบบว่าสื่อความหมายว่าอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นสี รูปแบบ หรือสัญลักษณ์ต่างๆ
  2.2 ผลงานออกแบบส่งมาในรูปแบบไฟล์นามสกุล .ai, .psd, .jpeg หรือ .png ไฟล์ต้นฉบับต้องเป็นไฟล์ที่สามารถแก้ไขได้
  2.3 ไฟล์ต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 3000 pixel และมีขนาดความละเอียดมากกว่า 300 dpi
  2.4 ไฟล์งาน จะต้องมีตราสัญลักษณ์ ทั้งสี และขาวดำ รวมทั้งระบุค่าสี CMYK
 3. เจ้าของผลงานต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ไม่ได้ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง แก้ไข ภาพหรือ สัญลักษณ์ที่มีลิขสิทธิ์ หรือเป็นผลงานของผู้อื่น ไม่ใช้ภาพประกอบหรือเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอกไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดในตราสัญลักษณ์ที่กล่าวถึงยี่ห้อ ตราสินค้า หรือเครื่องหมายการค้าใดฯ และไม่เคยเผยแพร่ในสื่ออื่นใดมาก่อน หากพบการละเมิดในเงื่อนไขข้อนี้ จะถูกตัดสิทธิ์ หรือถอนรางวัลคืนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเขียน ชื่อ และนามสกุลจริงของเจ้าของผลงาน พร้อมระบุสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
 5. ผลงานนี้จะต้องเป็นลิขสิทธิ์ของสำนักพิมพ์
 6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา

 • สามารถส่งไฟล์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวัน วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562
 • ส่งผลงานออนไลน์ผ่านช่องทาง Email : cupress@chula.ac.th ระบุหัวข้อ Email (subject) : ประกวดออกแบบโลโก้ สำนักพิมพ์จุฬาฯ
 • ประกาศผลและรับรางวัลในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 ณ เวทีเอเทรียม (Atrium) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รางวัลประกวด

          เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

          สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ : 0 2218 3270 (คุณวาสนา ซำเซ็น) โทรสาร 0 2218 3550

          Email : cupress@chula.ac.th